Τα δείγματα νερού συνήθως αναλύονται με χρήση χάρτινων ή πλαστικών ταινιών με χημικά αντιδραστήρια που αλλάζουν χρώμα, ανάλογα με τη μόλυνση του νερού. Αυτές οι ταινίες συγκρίνονται στη συνέχεια οπτικά με χρώματα αναφοράς που είναι τυπωμένα στη συσκευασία των ταινιών ελέγχου. Η αξιοπιστία αυτής της μεθόδου περιορίζεται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως το φως του περιβάλλοντος, η αντίληψη των χρωμάτων του χρήστη, η ποιότητα και η ηλικία της συσκευασίας. Το Αqua Catcher της Techkon κάνει αυτή τη διαδικασία ασφαλή και αξιόπιστη.