Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι τύποι γυάλινων τριχοειδών ιξωδομέτρων, αφού δεν υπάρχει μόνο ένας κατάλληλος για όλες τις εφαρμογές. Οι διαθέσιμοι τύποι ιξωδομέτρων της Cannon είναι:

 1. ASPHALT INSTITUTE VACUUM VISCOMETER (REVERSED FLOW)

 2. BS/IP/MSL MINIATURE SUSPENDED LEVEL VISCOMETER

 3. BS/IP/RF U-TUBE REVERSED FLOW VISCOMETER

 4. BS/IP/SL SUSPENDED LEVEL VISCOMETER

 5. BS/U/M MINIATURE VISCOMETER (TRANSPARENT)

 6. BS/U-TUBE VISCOMETER (TRANSPARENT)

 7. CANNON-FENSKE OPAQUE VISCOMETER (REVERSED FLOW)

 8. CANNON-FENSKE ROUTINE VISCOMETER

 9. CANNON-MANNING SEMI-MICRO EXTRA LOW CHARGE VISCOMETER

 10. CANNON-MANNING SEMI-MICRO VISCOMETER

 11. CANNON-MANNING VACUUM VISCOMETER (REVERSED FLOW)

 12. CANNON-UBBELOHDE DILUTION VISCOMETER

 13. CANNON-UBBELOHDE FOUR-BULB SHEAR DILUTION VISCOMETER

 14. CANNON-UBBELOHDE VISCOMETER

 15. CANNON-UBBELOHDE SEMI-MICRO VISCOMETER

 16. MODIFIED KOPPERS VACUUM VISCOMETER (REVERSED FLOW)

 17. UBBELOHDE VISCOMETER

 18. ZEITFUCHS CROSS-ARM VISCOMETER (REVERSED FLOW)

 19. ZEITFUCHS TRANSPARENT VISCOMETER