Το MatrixF FTNIR φασματόμετρο επιτρέπει την απευθείας μέτρηση σε αντιδραστήρες και γραμμές στην παραγωγή, οδηγώντας σε καλύτερη ρύθμιση και έλεγχο της διαδικασίας. Προσφέρει ακριβή αποτελέσματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μη καταστροφική ανάλυση, αλλά και μέτρηση των υλικών είτε με επαφή, είτε χωρίς με το ίδιο όργανο. Με την τεχνολογία οπτικών ινών που χρησιμοποιεί, το Matrix μπορεί να τοποθετηθεί αρκετά εκατοντάδες μέτρα, από το πραγματικό σημείο μέτρησης, καθιστώντας το ιδανικό, ακόμα και για σημεία μέτρησης με υψηλή υγρασία, απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, έκθεση σε σκόνη, ακόμα και σημεία με επικίνδυνες ουσίες.