Τα in progress διαθλασίμετρα της Bellingham and Stanley είναι συμπαγής, θωρακισμένες μονάδες από 316 ανοξείδωτο ατσάλι, που μπορούν να προσαρμοστούν σε μια ποικιλία γραμμών παραγωγής. Είναι κατάλληλα για το συνεχή έλεγχο της ποιότητας και τη διασφάλιση της σε μεγάλο εύρος βιομηχανιών, αφού τα υλικά της διάταξης είναι συμβατά και ανθεκτικά για τεράστιο εύρος προϊόντων. Με αντιστάθμιση θερμοκρασίας, διαθεσιμότητα σε διάφορες κλίμακες εκτός από Brix και δείκτη διάθλασης και θωράκιση από τη σκόνη και τον αέρα έχει σχεδιασθεί να λειτουργεί χωρίς την ανάγκη συχνής βαθμονόμησης.