Η σειρά διαθλασίμετρων RFM300+ είναι το αποτέλεσμα εργονομικού σχεδιασμού με βάση τις ανάγκες του χειριστή. Με ένα μεγάλο εύρος μέτρησης, σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας Peltier (για αποφυγή χρήσης εξωτερικού λουτρού) και πρίσμα που καθαρίζεται εύκολα προσφέρουν εξαιρετικά γρήγορη σταθεροποίηση του δείγματος.

Ο ισχυρός επεξεργαστής προσφέρει τη δυνατότητα ανάγνωσης σε διάφορες κλίμακες συμπεριλαμβανιμένων oBrix, R, HFCS. Υπάρχει δυνατότητα και για οθόνη αφής, που προσφέρει στο χρήστη ευκολία και άνεση.

Η σειρά RFM300+ είναι κατάλληλη για μέτρηση και έλεγχο στις απαιτητικές εφαρμογές σε βιομηχανίες τροφίμων, αναψυκτικών και χυμών, χημικών και την ευρύτερη βιομηχανία.