Το TANGO είναι το φασματόμετρο FTNIR νέας γενιάς. Γρήγορο και απλό συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για χρήση στις βιομηχανίες: μεγάλη ακρίβεια, συμπαγές και καθοδήγηση για το χρήστη. Το TANGO απλοποιεί την ανάλυση NIR και προσφέρει μέγιστη ασφάλεια των αποτελεσμάτων, καλύπτοντας τις ανάγκες της συγκεκριμένης εφαρμογής. Επειδή δεν υπάρχει ανάγκη προετοιμασίας δείγματος, αφού δε χρειάζονται χημικά ή αντιδραστήρια, το TANGO εξοικονομεί χρόνο στον έλεγχο ποιότητας και εξαλείφει τα ανθρώπινα λάθη. Τα δείγματα μπορούν να μετρηθούν μέσα σε δοχεία ή φιαλίδια. Οι πιο σημαντικές εφαρμογές είναι ο έλεγχος των εισερχόμενων πρώτων υλών, διεργασίες που συνοδεύουν τις αναλυτικές διαδικασίες, έλεγχος τελικών προϊόντων, απελευθερώσεις προϊόντων και άλλα σε ένα μεγάλο εύρος πεδίων, όπως τρόφιμα, αναψυκτικά, ζωοτροφές, φαρμακοβιομηχανία, πολυμερή, χημική βιομηχανία και βιομηχανία πετρελαιοειδών. Για βιομηχανίες με καθορισμένα προϊόντα το TANGO προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προ- βαθμονομημένα συστήματα. Για τη βιομηχανία τροφίμων και ζωοτροφών, υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα, έτοιμα για χρήση.