Ο φορητός αναλυτής XL3t GOLDD της Thermo Scientific είναι κατάλληλος ακόμα και για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές, λόγω της τεχνολογίας GOLDD που επιτρέπει την ανίχνευση ελαφρών μετάλλων χωρίς συνθήκες κενού. Στις περιπτώσεις που τα χαμηλά όρια ανίχνευσης είναι σημαντικά, ο συνδυασμός του λογισμικού, της τεχνολογίας και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτού του αναλυτή θα δώσουν τη λύση. Με εύχρηστο λογισμικό, εργονομικό σχεδιασμό, μεγάλο εύρος ανάλυσης στοιχείων από μαγνήσιο μέχρι ουράνιο είναι ιδανικό για πλήθος εφαρμογών.

Εφαρμογές

Έρευνα εξορύξεων

Ανάλυση μεταλλικών κραμάτων

Έλεγχος καταλληλόλητας καταναλωτικών αγαθών με βάση την οδηγία ROHS

Ανίχνευση προσμίξεων στο έδαφος

Ανίχνευση επιθετικών παραγόντων όπως θείο και χλώριο σε ιζήματα

Ανίχνευση αρσενικού στο έδαφος