Το μοντέλο abl-8 είναι μια αυτόματη συσκευή για τη μέτρηση του σημείου ανάφλεξης με τη μέθοδο κλειστού δοχείου (closed cup) για την κάλυψη εύφλεκτων και καύσιμων υλών με βάση τους κανονισμούς ασφαλείας. Η θέρμανση και η ψύξη επιτυγχάνεται με σύστημα Peltier που προσαρμόζεται σε ένα μεταλλικό λουτρό. Υπάρχουν διαθέσιμα μοντέλα για διαφορετικά θερμοκρασιακά εύρη. Με εργονομικό σχεδιασμό, συμπαγές και ευκολία στη μέτρηση αποτελεί την κατάλληλη επιλογή.