Το μοντέλο AcrM3 αυτοματοποιεί τη διαδικασία προσδιορισμού υπολειμματικού άνθρακα με τη μέθοδο Micro Carbon Residue (MCR), η οποία έχει πολύ καλή συσχέτιση με τη συμβατική Conradson. Είναι εύκολο στη χρήση και λόγω της σταθερότητάς της διεργασίας, εξασφαλίζει εξαιρετική ακρίβεια.