Το ALPHA είναι ένα εξαιρετικά συμπαγές φασματοφωτόμετρο FTIR μέσου υπερύθρου σε μέγεθος φύλλου Α4 (22 cm x 30 cm). Με ηλεκτρονικά μέρη τελευταίας τεχνολογίας και το μοναδικό πατενταρισμένο συμβολόμετρο (cube corner mirrors) , προσφέρει εξαιρετική επίδοση και επαναληψιμότητα στα αποτελέσματα. Χωρίς καμία ανάγκη για ευθυγράμμιση, ακόμα και αν αλλάξει θέση, χρησιμοποιείται στον έλεγχο ποιότητας σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών της βιομηχανίας . Προσφέρει μεγάλη ευελιξία, αφού μέσω των αποσπώμενων δειγματοληπτικών μονάδων (αλλαγή κεφαλής) με μετρήσεις διαπερατότητας (transmission), εξασθενημένης ολικής ανάκλασης (attenuated total reflection, ATR), εξωτερική ανάκλασης (external reflection), διάχυτης ανάκλασης (diffuse reflection) και άλλα. Κατάλληλο για όλα τα είδη δειγμάτων (στερεά, υγρά, αέρια), με εφαρμογές σε βιομηχανίες χημικών, φαρμάκων, λιπαντικών, πλαστικών, πολυμερών, ακόμα και για αναλύσεις κρασιού, βρώσιμου λαδιού και το χαρακτηρισμό έργων τέχνης.