Το μοντέλο Αpm-8 είναι μια αυτόματη συσκευή για τη μέτρηση του σημείου ανάφλεξης με τη μέθοδο κλειστού δοχείου (Closed Cup) PenskyMartens. Υπάρχουν τρεις τύποι διαδικασιών ελέγχου για να καλύπτετε ένα μεγάλο εύρος δειγμάτων. Η διαδικασία Α είναι για ομογενή υγρά πετρελαίου όπως πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, η διαδικασία Β για υπολείμματα αποστάξεως και κάποια άλλα ανομοιογενή υγρά και η διαδικασία Β για biodiesel.