Το μοντέλο BMCB1 Falling Dart Impact Tester είναι το κατάλληλο όργανο για μετρήσεις αντοχής στη διάτρηση πλαστικών φιλμ, χαρτιού και άλλων υλικών συσκευασίας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Falling Dart. Με δυνατότητα εφαρμογής δύο μεθόδων ελέγχου και αυτόματο προσδιορισμό της κατάστασης δοκιμής εξαλείφει τα λάθη που προκύπταν από τον ανθρώπινο παράγοντα. Με κατάλληλο λογισμικό για την υποστήριξη των αποτελεσμάτων και την απεικόνισή τους. Σε συμφωνία με τα ASTM D1709, ISO 7765-1-1988, JIS K7124-1, GB/T 9639.1-2008