Το CCS-2100 Automated ColdCranking Simulator είναι ένας προσομοιωτής ψυχρής εκκίνησης για τη μέτρηση του φαινόμενου ιξώδους σε λάδια μηχανών από -35οC έως και -5οC. Με αυτόματο σύστημα δειγματοληψίας, λειτουργίας και μονάδα αυτόματου καθαρισμού επιτρέπει την αναπόσπαστη συνέχεια διεργασιών μέχρι και 30 δειγμάτων. Με εφαρμογές σε λάδια μηχανών και λιπαντικά. Με εύρος ιξώδους από 900 mPas έως 25000 mPas και σε συμφωνία με τα ASTM D5293 και SAE J300.