Το μοντέλο CHYCA Thickness Tester είναι σχεδιασμένο για τη μέτρηση πάχους δειγμάτων μέσα στο εύρος των 12mm. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην μηχανική επαφή, η οποία διασφαλίζει αποτελεσματικά την ακρίβεια στις μετρήσεις. Κατάλληλο για εφαρμογές σε πλαστικά φιλμ, φύλλα, διαφράγματα, ελάσματα, χαρτί, wafer πυριτίου και άλλα μέσα στα καθορισμένα όρια. Είναι σε συμφωνία με τα ISO 4593, ISO 534, ISO 3034, ASTM D374, ASTM D1777, TAPPI T411, JIS K6250, JIS K6783, JIS Z1702, BS 3983, BS 4817, GB/T 6672, GB/T 451.3, GB/T 6547.