Ο αναλυτής πάγκου Clora 2XP, για προσδιορισμό χλωρίου, είναι σχεδιασμένος για χρήση σε υγρούς υδρογονάνθρακες, όπως αρωματικούς, αποστάγματα, βαρέα καύσιμα, αργό πετρέλαιο, όπως και υδατικά διαλύματα. Η ενισχυμένη ακρίβεια είναι ιδανική για δοκιμές που σχετίζονται με μόλυνση των καταλυτών ακόμα και για χαμηλά επίπεδα χλωρίου.