Ο ακριβής προσδιορισμός του χλωρίου στο πετρέλαιο είναι πολύ σημαντικός κατά τη διάρκεια της διύλισης. Οι αναλυτές Clora της XOS παρέχουν ανάλυση της συγκέντρωσης του χλωρίου στο πετρέλαιο σε επίπεδα κάτω από 0,5 ppm χωρίς αναλώσιμα αέρια και χωρίς διεργασίες υψηλών θερμοκρασιών, με πρωτοφανή ευκολία στη χρήση και ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησεις. Σε συμφωνία με το ASTM D 7536 Standard Test Method για ανίχνευση χλωρίου σε αρωματικά διαλύματα, οι αναλυτές Clora προσφέρουν ένα όριο ανίχνευσης στα 0,15 ppm και ένα δυναμικό εύρος μέχρι 3000 ppm.