Το μοντέλο CT- 500 Series Constant temperature Bath προσφέρει ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας από 20 οC -100 οC. Με ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία το λουτρό διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερή 0.01 οC , παρέχοντας τη θερμοκρασιακή ακρίβεια που απαιτείται από το ASTM D445 για μέτρηση κινηματικού ιξώδους με γυάλινα τριχοειδή ιξωδόμετρα. Το αισθητήριο στοιχείο για το κύκλωμα ελέγχου είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Ένας μηχανοκίνητος αναδευτήρας εξασφαλίζει την ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλο το λουτρό. Για λόγους ασφαλείας οι θερμοστάτες του λουτρού απενεργοποιούνται αυτόματα, όταν ανιχνευθεί πως το υγρό του λουτρού έχει πέσει κάτω από το επίπεδο ασφαλείας. Έχει θέσεις μέχρι και για 7 διαφορετικά ιξωδόμετρα.