Το CT– 600 Constant Temperature Bath w/Cooler προσφέρει ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας σε ένα εύρος από 10 οC -100 οC σε συμφωνία με το ASTM D 445. Είναι ιδανικό για εφαρμογές προσδιορισμού του κινηματικού ιξώδους μεταξύ 10 οC -30 οC. Όταν γίνεται επιλογή χαμηλών θερμοκρασιών η ψυκτική μονάδα ενεργοποιείται μέσω ενός διακόπτη στο μπροστινό πάνελ, ενώ στις χαμηλές θερμοκρασίες ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος. Έχει θέσεις μέχρι και για 7 διαφορετικά ιξωδόμετρα.