Το διαθλασίμετρο χειρός Eclipse είναι η πιο αξιόπιστη και συμπαγής επιλογή της αγοράς. Με θωράκιση κατά της υγρασίας και μεγάλη επιλογή στις κλίμακες καλύπτει ένα μεγάλο πεδίο εφαρμογών. Ιδανικό ακόμα και για εφαρμογές που απαιτείται μέτρηση δειγμάτων όγκου μικρότερου του 1 μλ.