Το ERT– 01 Evaporation Residue Constant Weight Tester είναι κατάλληλο για τον ακριβή ποσοτικό προσδιορισμό μάζας των διαλυμένων ουσιών των δειγμάτων. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε επιτραπέζια σκεύη, δοχεία, φιλμ συσκευασίας, κουτιά και άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στα τρόφιμα σε διαφορετικά διαλύματα. Το πολυαιθιλένιο, το πολυστυρένιο, το πολυπροπυλένιο και άλλα χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τέτοια αντικείμενα. Με τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων εξάτμισης, εξασφαλίζονται περισσότεροι δείκτες για να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές απαιτήσεις των προϊόντων. Σε συμφωνία με τα GBT 5009.60-2003, GB/T 5009.64-2003, GB/T 5009.68-2003, GB/T 5009.69-2008, GB/T 5009.203-2003, and GB/T 9740-2008.