Η σειράν αντλιών ES της Edwards αντιπροσωπεύει τις υψηλού επιπέδου περιστρεφόμενες μονοβάθμιες αντλίες ελαίου. Ο μηχανισμός άντλησης έχει τελειοποιηθεί για να παράγει καλύτερης ποιότητας κενό. Η απόδοση του κενού είναι εξαιρετικά σταθερή, χωρίς διακυμάνσεις πίεσης που συναντώνται συχνά σε μονοβάθμιες αντλίες λόγω του βελτιστοποιημένου συστήματος επιστροφής λαδιού, οδηγώντας σε βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και δίνοντας σταθερά αποτελέσματα των διεργασιών. Είναι ιδανικά συστήματα για μεγάλο εύρος βιομηχανικών εφαρμογών, αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μεμονωμένα, είτε με μηχανικές αντλίες ενίσχυσης για αύξηση τόσο της απόδοσης όσο και του κενού.

Εφαρμογές

Επιστρώσεις

Θερμική κατεργασία

Ξήρανση

Βιομηχανία