Το FIT-01 Film Impact Tester είναι κατάλληλο για τον προσδιορισμό της αντοχής κρούσης σε πλαστικά φιλμ, φύλλα, σύνθετα φιλμ, φύλλα αλουμινίου και άλλα υλικά. Η αρχή λειτουργίας στην οποία βασίζεται είναι πως η αντοχή των φιλμ στην κρούση μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται από την ημισφαιρική κεφαλή, που προκαλεί διάρρηξη στα φιλμ, κάτω από καθορισμένες συνθήκες. Σε συμφωνία με τα GB 8809-88, ASTM D3420, NF T54-116.