Το G2-110 Seperation Membrane Permeability Analyzer βασίζεται στο συνδυασμό χρωματογραφίας και διαφορετικών πιέσεων. Είναι ένα μοναδικό όργανο που προσφέρει ποσοτική και ποιοτική ανάλυση διαπερατότητας αερίου σε μείγμα αερίων σε διαχωριστικές μεμβράνες. Με σύστημα αυτόματης ρύθμισης της θερμοκρασίας προσφέρει λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης, ώστε να γίνεται έλεγχος σε οποιαδήποτε θερμοκρασία από 15 οC -55 οC.