Το G2/131 Gas Permeability Tester βασίζεται στη μέθοδο διαφορικής πίεσης και μπορεί να εφαρμοστεί στον προσδιορισμό του ρυθμού μεταφοράς αερίου, του συντελεστή διαλυτότητας και του συντελεστή διαπερατότητας σε πλαστικές μεμβράνες, σύνθετα φιλμ, υλικά με ιδιότητες φραγμού, φύλλα και φύλλα αλουμινίου σε υψηλές θερμοκρασίες. Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με τρία κελιά, τα οποία μπορούν να μετράνε ταυτόχρονα δείγματα και να παρέχουν ανεξάρτητα αποτελέσματα. Η διαδικασία μέτρησης είναι σε συμφωνία με τα ISO 2556, ISO 15105-1, GB/T 1038-2000, ASTM D1434, JIS K7126-1, YBB 00082003.