Το μοντέλο Mpc-102S έχει σχεδιασθεί ειδικά για τον αυτόματο προσδιορισμό του pour point (PP) και cloud point (CP) με μικρό μέγεθος δείγματος και μικρότερο χρόνο κύκλων δοκιμών, ενώ εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια από τις συμβατικές μεθόδους. Η μέθοδος PP είναι σε συμφωνία με τη μέθοδο “Air pressure” (ASTM D6749) και η μέθοδος CP είναι σε συμφωνία με τη μέθοδο “Small Test Jar Method” (ASTM D7683).