Με εξαιρετική ικανότητα άντλησης, απόλυτη απόδοση κενού και εργονομικό σχεδιασμό, η αντλία nXDS της Edwards παρουσιάζει τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία της.

Προσφέρει αυξημένες ταχύτητες άντλησης, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη απόλυτη πίεση, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και χαμηλότερο θόρυβο – έως και 20 φορές από τις άλλες αντλίες. Η βαλβίδα gas ballast επιτρέπει την άντληση συμπυκνωμένων ατμών συμπεριλαμβανομένων νερού, διαλυτών, αραιών οξέων και βάσεων.

Εφαρμογές

Γενικός καθαρισμός με άντληση

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM)

Φυσική Υψηλών Ενεργειών

Υποστήριξη turbo αντλιών

Φυγοκέντριση