Η σειρά διαθλασίμετρων RFM700 προσφέρει αυτόματη ψηφιακή τεχνολογία για πλήθος εφαρμογών. Τα τελευταία μοντέλα χαρακτηρίζονται από περισσότερες κλίμακες και δυνατότητα αντιστάθμισης θερμοκρασίας, καθιστώντας τα κατάλληλα όχι μόνο για τις παραδοσιακές βιομηχανίες φαγητών, ζάχαρης, αναψυκτικών και ποτών, αλλά και κάποιες βιομηχανικές εφαρμογές.

Η σειρά RFM700 είναι επίσης ιδανική για εφαρμογές κρασιού για χρήση με βάση πρότυπες βιομηχανικές κλίμακες όπως Baume, Oechsle και A.P. (Propable Alcohol), αλλλά και κλίμακα σε συμφωνία με το ASTM D 5006.

Το πρίσμα από ζαφείρι μπορεί εύκολα να καθαριστεί, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για προγραμματισμένη καθυστέρηση στη λήψη μέτρησης.