Το μοντέλο Sindie On Line είναι ένας αναλυτής βιομηχανικών προδιαγραφών, κατάλληλος για τη συνεχή έλεγχο του θείου σε εφαρμογές που η ταχύτητα μέτρησης και η αξιοπιστία σε συνδιασμό με ελάχιστο κόστος συντήρησης είναι απαραίτητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διυλιστήρια για τον έλεγχο της υδρογονοκατεργασίας σε όλα τα στάδια και τις διεργασίες ανάμιξης. Δε χρειάζονται αναλώσιμα αέρια ή υψηλές θερμοκρασίας λειτουργίας, βελτιώνοντας την αξιοπιστία και το κόστος της διάταξης. Με δυναμικό εύρος 0,6 έως 3000 ppm και χρόνο εμφάνισης αποτελεσμάτων 30 δευτερόλεπτα έως 5 λεπτά, αποτελεί κατάλληλη λύση για on line μετρήσεις.