Ο αναλυτής Sindie On the Go είναι ο μοναδικός φορητός αναλυτής θείου που προσφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα από ULSD και βενζίνη μέχρι καύσιμα πλοίων και αργό πετρέλαιο. Κάποιες από τις εφαρμογές περιλαμβάνουν ανάλυση θείου από καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας μέχρι αργό πετρέλαιο, αναλύσεις θείου σε διυλιστήρια, πρόσθετα, καύσιμα φορτηγών και αεροσκαφών, αλλά και εργαστήρια ελέγχων. Είναι σε συμφωνία με τα ASTM D7039 και ISO 20884.