Το VERTEX 70 είναι φασματόμετρο FTIR σχεδιασμένο ακόμα και για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές, στις οποίες απαιτείται μέγιστη ευαισθησία, σταθερότητα και διακριτική ικανότητα. Επειδή το εύρος του φάσματος φτάνει στην περιοχή FIR/THz είναι κατάλληλο και για εξειδικευμένες εφαρμογές στη βιομηχανία. Για εφαρμογές που απαιτούν κενό υπάρχει το VERTEX 70v. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης για εφαρμογές που απαιτούν Step Scan/ Rapid Scan/ Interleaved TRS, υπερυψηλό κενό, FTIR φασματοηλεκτροχημεία για in situ έλεγχο επιφανειών ηλεκτροδίων και ηλεκτρολυτών, μελέτη πρωτεϊνών στο νερό. Χρησιμοποιείται επίσης στα πολυμερή για ταυτοποίηση ανόργανων πρόσθετων σε σύνθετα πολυμερή στην περιοχή του μακρινού υπέρυθρου (far infrared region), για δυναμικές και οπτο- ρεολογικές ιδιότητες, για ταυτοποίηση ανόργανων ορυκτών και χρωστικών και άλλα. Ακόμα, χρησιμοποιείται στις φαρμακοβιομηχανίες, στη ανάλυση επιφανειακών στρωμάτων και επιστρώσεων, στην επιστήμη υλικών και στους ημιαγωγούς.