Πιστοί στις διαχρονικές μας αξίες, το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας είναι πάντοτε σε θέση να σας υποστηρίξει άρτια και να σας συμβουλεύσει από το στάδιο της επιλογής του καταλληλότερου για τις ανάγκες σας εξοπλισμού έως την εγκατάσταση και την εκπαίδευση των χειριστών και την περαιτέρω τεχνική υποστήριξη σας μετά την πώληση για την αποδοτική αξιοποίηση της επένδυσης σας.

Στο πλαίσιο της τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας παρέχουμε:

  • Εγκατάσταση των οργάνων, έτοιμων προς λειτουργία.
  • Εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού του εργαστηρίου και δοκιμή με δείγματα
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή των μεθόδων από έμπειρους επιστήμονες
  • Περιοδική συντήρηση των οργάνων για τη σωστή λειτουργία τους και την εξασφάλιση σωστών μετρήσεων

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της InterΑctive A.Ε. αποτελείται από τεχνικούς με πολυετή πείρα, υψηλή τεχνική κατάρτιση και συνεχή εκπαίδευση στους οίκους που αντιπροσωπεύουμε.